Onlinebroker
Ajutor | Contact
 English 
Protectia investitorului

În cele ce urmează sunt prezentate soluţiile de protecţie ale investitorilor ce activează pe piaţa de capital la acest moment.

Facem referire la Fondul de Compensare a Investitorilor, Camera Arbitrală a BVB şi la alte informaţii specifice.

Aşa cum o persoană ce are un depozit bancar la o bancă este despăgubită în cazul falimentului unei bănci în limita unei sume (ce diferă de la an la an) şi investitorul de pe piaţa de capital are asigurată despăgubirea în cazul falimentului unei societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF) de către „FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR”.

Acest fond este o societate care are ca membri fondatori SSIF-urile şi are ca obiect de activitate colectarea contribuţiilor membrilor şi compensarea creanţelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor.

Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din trei membri, persoane juridice autorizate şi supravegheate de A.S.F., acţionari ai Fondului, în baza unui contract de administrare. Fondatorii sunt:

- 60 de societati de servicii de investitii financiare,

- 10 societati de administrare a investitiilor,

-  Eurom Bank,

-  Bursa de Valori Bucuresti,  

-  Bursa Electronica Rasdaq.

În cazul în care Societatea de Servicii de Investiţii Financiare Romintrade SA nu poate să îşi onoreze obligaţiile de plată către clienţii săi, Fondul va stabili o perioadă de minim cinci luni de la constatarea falimetului, în decursul căreia investitorii îşi pot formula pretenţiile şi va plăti sumele datorate în maxim trei luni de la data evaluării şi validării creanţelor eligibile ale investitorilor. Până la 31.12.2013, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează:

1. la data autorizării Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual;

2. 31.12.2005: a fost echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual;

3. 31.12.2006: a fost echivalentul în lei a 4.500 Euro/investitor individual;

4. 31.12.2007: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual;

5. 31.12.2008: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual;

6. 31.12.2009: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual;

7. 31.12.2010: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual;

8. 31.12.2011: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual;

9. 31.12.2012: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual;

10. 31.12.2013: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.

Fondul de compensare a investitorilor este obligat să publice pe site-ul propriu informaţiile privind membrii, contribuţiile acestora, procedurile privind calculul şi plata contribuţiilor, procedura de compensare a investitorilor, precum şi informaţii cu privire la instituţiile de credit exonerate de la obligaţia de plata a contribuţiilor, respectiv fondul sau schema care asigură compensarea clienţilor acestora.

Societatea noastră trebuie să publice pe site-ul propriu informaţiile necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este membru.

Noi avem obligaţia să-i informăm pe clienţii noştrii actuali şi pe acele persoane care intenţionează să investească asupra existenţei acestui Fond, a plăţii compensaţiilor şi asupra procedurilor Fondului şi plafonul de compensare oferit de Fond.

O altă instituţie care poate apăra interesele investitorilor este „CAMERA ARBITRALĂ A BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI”.

Camera Arbitrală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) funcţionează în baza Regulamentului de procedură al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucureşti S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M.. nr. 372/31.01.2006.

Aceasta este competentă să soluţioneze litigiile patrimoniale izvorâte din operaţiuni derulate pe pieţele reglementate şi sistemul alternativ de tranzacţionare administrate de B.V.B., între:

- participanţii la sistemul de tranzacţionare al B.V.B.;

- participanţii la sistemul de tranzacţionare al B.V.B. şi emitenţii ale căror valori mobiliare sau instrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate administrate de B.V.B.;

- emitenţii ale căror valori mobiliare sau intrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate de B.V.B.;

- clienţii şi participanţii la sistemul de tranzacţionare al B.V.B.,

 - dintre intermediari, dintre societăţile de servicii de investiţii financiare şi agenţiile lor, dintre agenţi si cele între clienţi şi intermediari, izvorâte din operaţiuni de bursă sau din operaţiuni efectuate pe alte pieţe de valori mobiliare.

Pentru ca investitorii să poată beneficia de deciziile Camerei Arbitrale a BVB este obligatoriu ca aceştia să aibă stipulat în contractul încheiat cu societatea de servicii de investiţii financiare o clauză arbitrală. Prin această clauză, părţile convin ca litigiile care se vor naşte din contractul în care ea este inserată să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor. Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenţa instanţelor judecătoreşti.

Alte prevederi

Legea 297/2004 a pieţei de capital asigură protecţia investitorilor. În acest scop, A.S.F. a emis reglementări privind cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului societăţilor de servicii de investiţii financiare (SSIF), pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora. De asemenea, SSIF-urile autorizate de A.S.F. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice şi să respecte în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenţialitate stabilite de A.S.F.

Tot în scopul protecţiei investitorilor, societăţile listate la cota Bursei sunt obligate să raporteze periodic orice eveniment care are loc în cadrul societăţii (AGA, fuziuni, divizări, achiziţionarea, vânzarea, închirierea sau ipotecarea de active, schimbarea membrilor din conducerea societăţii, primirea sau acordarea de împrumuturi, modificări semnificative în structura acţionariatului, faliment etc.). Trimestrial, societăţile emitente de acţiuni, listate la cota BVB sunt obligate să transmită situaţiile financiare şi rapoarte de activitate ale administratorilor. În plus, situaţiile anuale trebuie auditate de o societate independentă. Pentru menţinerea unei pieţe ordonate, atunci când Bursa are motive întemeiate, poată să suspende de la tranzacţionare acţiunile unui emitent.


Acces clienti
User ID:
Password:
Start in:
Deschide cont nou

  • Romania
  • Global
  • Emergent

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

0,0000 (0,00%)

14,0000stationar

Grafic BRD 1 luna

BET scadere 7.918,05 -0,74%
BET-C crestere 3.334,98 0,09%
BET-FI crestere 37.874,01 0,43%
RASDAQ-C scadere 1.359,97 -0,18%
BET-XT scadere 740,72 -0,61%
BET-NG scadere 674,65 -1,20%

contact

Curs valutar

  18/11 19/11 20/11
USD 3,9322 3,9322 3,9414
EUR 4,6400 4,6400 4,6469
Arhiva curs valutar


Condus de Randament